Желязната дама (Soy tu dueña)

129 серия

Хосе Мигел се изправя срещу Росендо!

Валентина казва на Хосе Мигел, че много би искала да отидат в църквата, за да се оженят и след това да заминат някъде надалеч, за да се насладят на любовта си. Двамата се целуват.

Филаделфо предлага на Валентина да го тества, тъй като той е бил приятел на Росендо и е участвал в много от злодеянията му. Валентина го пита защо се е променил. Филаделфо признава, че Росендо го държи, заплашва и ако каже всичко, което знае, ще го убие.

На сутринта, в имението на Монтесинос, Хуан казва на Хосе Мигел, че Росендо отново е спрял водата от лагуната. Той не смята да позволи това и отива да го търси, за да го упрекне. Хуан го предупреждава, че хората на Росендо ще го очакват и го моли да се пази.

След като Хосе Мигел тръгва, Леонор пита Ивана кой е убил Оскар Ампудия. Изнервена, Ивана мисли, че Росендо ще убие Хосе Мигел и казва на Леонор, че трябва да го спре, защото не иска детето ѝ да се роди без баща. Леонор обещава на всяка цена да попречи на тази среща.

В имота на Росендо, Хосе Мигел казва на Самарипа, че Росендо не е изпълнил думата си да пусне водата. Самарипа го предупреждава, че има заповед да стреля по него. Хосе Мигел му напомня, че имат споразумение с властите и трябва да го изпълнява.

Като се връща в имението на Монтесинос, Алонсо търси Ивана, за да я упрекне за държанието ѝ към Валентина. Ивана го прекъсва и настоява никога повече да не споменава нейното име. Алонсо предлага в такъв случай да поговори със собствената си майка и отбелязва, че не е справедливо майка ѝ да плаща за престъпление, което не е извършила.