Жоакина, дона Революция (Liberdade, Liberdade)

32 серия

Дионизия се договаря с Ръкавицата!

Рапозо се колебае дали да приеме предложението на Рубиао да плати откупа за свободата на Бертолеза.

Шавиер заплашва Димас/Отец Визеу.

Бертолеза е подкрепена от Асенсао. Асенсао отвежда Бертолеза в дома ѝ.

Жоакина/Роза утешава Бертолеза.

Дионизия споделя с Асенсао, че е намерила друга вещ на Теренсиано в стаята си.

Толентино вмъква откраднатото злато в стаята на Шавиер и съобщава на Рубиао.

Алешандра порицава Бранка и Шавиер.

Дионизия се договаря с Ръкавицата, за да открие кой я заплашва.

Рубиао и Толентино пристигат в дома на Шавиер, а Жоакина/Роза ги изненадва.