Жоакина, дона Революция (Liberdade, Liberdade)

31 серия

Рапозо разпитва за произхода на златото, което Рубиао е платил за спасяването на Бертолеза!

Рубиао и Рапозо разпитват Гаспар, а Жоакина/Роза и Шавиер ги наблюдават.

Лузия се оплаква на Алешандра от Диого.

Рубиао не открива Бертолеза и освобождава Гаспар.

Диого наема адвокат, защото иска да заведе дело срещу Рапозо.

Дионизия открива друга вещ на Теренсиано в своята стая.

Гаспар унижава Бертолеза.

Жоакина/Роза и Андре получават искане за откуп за свободата на Бертолеза.

Рубиао отстранява Толентино от поста му при интенданта.

Рубиао обещава пред Жоакина/Роза да плати откупа за Бертолеза.

Виржиния укорява Димас/Отец Визеу за поведението му.

Рапозо има подозрения относно произхода на златото на Рубиао.