Жоакина, дона Революция (Liberdade, Liberdade)

16 серия

Рубиао помага на Виржиния, за да впечатли Жоакина!

Шавиер е очарован от Роза/Жоакина.

Рубиао нарежда на Толентино да открие конспирацията.

Дионизия възнамерява да уреди брак за Андре.

Рубиао открива, че Тавейра пази златото, откраднато от Рапозо.

Анита не вярва на златото, което са открили с Рубиао.

Бранка споделя с Шавиер, че я изнудват и настоява скоро двамата да се оженят.

Бертолеза намеква, че Роза/Жоакина се интересува от Шавиер.

Рубиао се преструва, че помага на Виржиния, за да привлече вниманието на Роза/Жоакина.