Жоакина, дона Революция (Liberdade, Liberdade)

17 серия

Жоакина казва на Рубиао, че не го обича!

Рубиао съобщава на Жоакина/Роза, че разследва престъплението срещу Виржиния.

Шавиер разговаря с Виржиния за Жоакина/Роза.

Жоакина/Роза уверява Рубиао, че все още не е влюбена в него.

Виржиния наставлява Шавиер и открива Димас Тенорио.

Шавиер казва на Бранка, че ще се ожени за нея.

Виржиния разкрива пред Рапозо, че Рубиао и сина ѝ планират да му отмъкнат Роза/Жоакина.

Рубиао укорява Омар.

Димас заема мястото на Отец Визеу.

Димас/Отец Визеу се опитва да посети Рубиао.

Шавиер и Жоакина/Роза се срещат в дома на Тирадентеш.