Жоакина, дона Революция (Liberdade, Liberdade)

4 серия

Жоакина/Роза се бунтува срещу отношението на Дионизия към робите!

Жоакина/Роза настоява Шавиер да не се приближава, за да не разкрие нейната самоличност. Рапозо се отчайва от поведението на дъщеря си.

Омар се забърква в караница с Малвейро и Шавиер му помага.

Рубиао се приближава към Жоакина/Роза.

Брутеш уверява Шавиер, че бракът му с Бранка ще помогне на семейството.

Жоакина/Роза се бунтува срещу отношението на Дионизия към Луанда и Савиано.

Омар потвърждава пред Рубиао, че работи тайно за залавянето на революционерите.

Шавиер посещава бордея на Виржиния и среща Омар.

Луанда отказва да прислугва на Бертолеза.

Рубиао и Шавиер се изправят един срещу друг заради Жоакина/Роза.