Жоакина, дона Революция (Liberdade, Liberdade)

3 серия

Жоакина/Роза, Рапозо, Андре и Бертолеза се завръщат в Бразилия!

Рапозо, Жоакина/Роза, Андре и Бертолеза пристигат в Бразилия. Мао де Лува и Симао приближават Рапозо, но Жоакина/Роза успява да обърне ситуацията. Мао де Лува разпознава Жоакина/Роза.

Шавиер и Жоакина/Роза привличат взаимно вниманието си. Бранка изпитва ревност заради интереса на годеника си.

Дионизия притиска Савиано, а Луанда се чувства неудобно.

Рубиао и Жоакина/Роза се харесват.

Дионизия наказва Луанда и Савиано.

Рапозо моли Жоакина/Роза да се изправи пред Рубиао.

Гаспар и приятелите му заобикалят Шавиер, а Жоакина/Роза го защитава.