Жоакина, дона Революция (Liberdade, Liberdade)

26 серия

Бранка научава, че Жоакина и Шавиер са били заедно!

Луанда вижда Шавиер с Жоакина/Роза и разказва на Бранка. Бранка се настройва срещу Жоакина/Роза.

Рубиао обещава на Жоакина/Роза, че ще подобри положението на най-бедните.

Алешандра не разпознава Жоакина/Роза.

Кажу избягва от къщата на Рапозо, но Ръкавицата го връща.

Мими разкрива пред Андре, че е бременна.

Жасинта открива златото, но Малвейро я хваща.

Дионизия подозира, че Ръкавицата работи за Теренсиано.

Димас/Отец Визеу успокоява нетърпението на Шавиер.

Жоакин/Роза обещава да открие коя е жената, която злослови по неин адрес в града.