Не ме оставяй (A que no me dejas)

15 серия

Крал без кралица!

На краля всички трябва да се подчиняват. За това, Гонсало изнася лекция на Адриан и му дава ясно да разбере, че никой не може да го пренебрегва.

Като че ли вредата, която е нанесла, не е достатъчна, Нурия съобщава на Гонсало, че майка ѝ е съучастница на Паулина и че е добре запозната с всички планове за сватбата. Предаден и разгневен, той избухва и удря жестоко Инес.

След като всички знаят истината, Паулина решава да не продължава с фалшивата си връзка с Камило. Неговите чувства са толкова силни и не е способен да вижда любимата жена с друг мъж. За това Камило се сбогува и решава да се отдалечи завинаги.

Инес осъзнава колко пресилена е реакцията на съпруга си. Тя престава да гледа на Гонсало като на перфектния мъж, за когото се е омъжила. Възмущението ѝ е толкова голямо, че не може да му прости толкова лесно. Тя му поставя условия, за да го принуди да даде съгласието си и Паулина да може да се омъжи...

Дали кралят ще се съгласи с кралицата си?!