Фернандо Спинер (Fernando Spiner) — Режисьор

Сериали

Каквото посееш, това ще жънеш Cosecharás tu siembra 1991 г.