Алехо, в търсене на любовта (Alejo, la búsqueda del amor)

„Alejo, la búsqueda del amor“ е разказ, който от части се основава на реални събития, без да се придържа стриктно към биографията, начина на живот на Дуран, неговите любови, музиката му, работата му като човек от село, неговата привързаност към расата и обичаите, и по-специално, нетърпението му да открие любовта, единствената и за цял живот.

Показани са дванадесет жени и една голяма любов в живота на Дуран, а тези малки, но страстни истории, изграждат голямата история. Тези жени, вдъхновение за много от неговите песни, представляват страстите на този мъж, който по-късно се е превърнал в легенда.

От момента, в който умира Хайме – най-добрият приятел на Алехо, историята се развива в различни времеви отрязъци, много спомени от миналото се преплитат с настоящето. Това е повратен за Алехо момент – съпругата на приятеля му Хайме е била отколешна тайна и невъзможна любов, а от това произлиза от големия вътрешен конфликт: възможността или невъзможността да се превърне в споделена любов, след като Хайме е вече мъртъв.

Тази жена се оказва любовта на живота на певеца. Така започват да излизат спомени, които преминават през различни етапи от живота му и различните любовни истории, всяка подплатена с особено голям емоционален заряд и съпътстващите я вътрешни конфликти.

Любовта, която не се съобразява с големи класови различия, е с дъщерята на неговия шеф, богат земевладелец. Ситуацията показва как, въпреки силните чувства, любовта е невъзможна, тъй като между двамата стоят като висока стена големите различия.

Любовта, бидейки такава, също така е способна да мами, да краде и променя събитията, дори и самите чувства...

Източник: www.caracolinternacional.com