От обич (Por amor)

65 серия

Лео съобщава на Лидия, че са арестували Нандо.

Лидия моли за помощ Бранка. Тя предлага на Лидия да се възползва от услугите на семейния адвокат на Мота.

Лидия разказва, че Милена и Нандо са планирали в близките дни да се оженят.

Милена отива в полицейския участък при Нандо.