От обич (Por amor)

30 серия

Бранка се втурва в хотелската стая и вдига скандал. Тя взема от Милена мобилния ѝ телефон и кредитната карта.

Атилио съобщава на Бранка и Арналдо, че двамата с Елена очакват дете.

Арналдо предлага на Милена да замине за Ню Йорк за известно време.

Лидия се среща с Бранка...