От обич (Por amor)

22 серия

Марсело се кани да отиде в болницата при съпругата си. Арналдо му съобщава, че е определено много важно събрание в компанията. Лео предлага помощта си: той може да прибере Едуарда от болницата. Бранка е във възторг от тази идея.

Елена сама закарва дъщеря си у дома. Бранка предполага, че Едуарда трябва да се изследва обстойно, за да се открие причината за спонтанния аборт. Елен се обижда от подозренията на Бранка.

Орестес и Сандриня отиват на посещение при Едуарда.