Архив на новините

2 Април 2015 г.

Поместена е информация за съвместната продукция на Колумбия и Мексико „Изстрел от милост“ („Tiro de gracia“), с участието на Робинсон Диас и др.