Архив на новините

2 Април 2014 г.

Поместена е информация за чилийската теленовела „Лошо поведение“ („Mala conducta“).

Добавени са биографични справки за актьорите Магдалена Макс-Нийф и Уили Семлер.