Архив на новините

16 Април 2013 г.

Поместена е информация за копродукцията на Мексико, Колумбия и САЩ „Господарят на небесата“ („El Señor de Los Cielos“), с участието на Рафаел Амая и др.