Архив на новините

30 Септември 2011 г.

Поместена е информация за колумбийската теленовела „Женско предизвикателство“ („Reto de mujer“), с участието на Катерин Велес, Патрик Делмас и др.

Допълнено е резюмето към теленовелата „Жестока любов“ (2010).

Допълнено е резюмето към теленовелата „Ева Луна“.