Архив на новините

25 Октомври 2010 г.

Поместена е информация за чилийската теленовела „Андрея, женско правосъдие“ („Andrea, justicia de mujer“).

Добавени са биографични справки за актьорите Полет Севе и Кристиан Севе.

Допълнено е резюмето към теленовелата „Къде е Елиса?“ (Чили).