Архив на новините

12 Август 2010 г.

Поместена е информация за мексиканската теленовела „КЛАП, мечти за слава“ („CLAP, el lugar de tus sueños“), с участието на Ана Лайевска, Кика Едгар и др.

Поместени са биографични справки за актьорите Лидия Авила и Луис Гатика.

Допълнено е резюмето към теленовелата „Непокорно сърце“.