Архив на новините

2 Септември 2009 г.

Поместена е информация за венецуелската теленовела "Кариби" ("Caribe").

Допълнено е резюмето към теленовелата „Доня Барбара“.

Допълнено е резюмето към теленовелата „Лицето на другата“.

Допълнено е резюмето към теленовелата „Любов до смърт“.
 

Допълнено е резюмето към теленовелата „Силикон за Рая“.