Архив на новините

28 Август 2009 г.

Поместена е информация за бразилската теленовела Огнено колело (Roda de fogo).

Допълнено е резюмето към теленовелата „Доня Барбара“.

Допълнено е резюмето към теленовелата „Силикон за Рая“.