Архив на новините

27 Май 2009 г.

Поместена е информация за венецуелската теленовела „Цвете на страстта" („Pasionaria"), с участието на Катерин Фулоп, Фернандо Карийо и др.

Поместени са биографични справки за актьорите Карлос Ареаса и Сесар Суарес.

Допълнено е резюмето към теленовелата „Господарката на Троя".

Допълнено е резюмето към теленовелата „Любов до смърт".