Архив на новините

21 Май 2009 г.

Поместена е информация за аржентинската теленовела „Илюзии" („Ilusiones compartidas").

Поместени са биографични справки за актьорите Катерин Фулоп и Луис Мачин.

Допълнено е резюмето към теленовелата „Лицето на другата".

Допълнено е резюмето към теленовелата „Огън в кръвта".