Архив на новините

13 Май 2009 г.

Поместена е информация за американската теленовела „Даволът знае по-дорбе" („Más sabe el Diablo"), с участието на Жанкарлос Канела, Габи Еспино и др.

Поместени са биографични справки за актьорите Марсела Агудело и Михаил Мулкай.

Допълнено е резюмето към теленовелата „Виктория".

Допълнено е резюмето към теленовелата „Силикон за Рая".