Архив на новините

14 Април 2009 г.

Поместена е информация за бразилската теленовела „Любовни обещания" („Promoessas de amor"), с участието на Лусиано Шафир, Рената Домингез и др.

Поместени са биографични справки за актрисите Маите Пиражибе и Рената Домингез.

Допълнено е резюмето към теленовелата „Господарката на Троя".

Допълнено е резюмето към теленовелата „Любов до смърт".