Архив на новините

7 Април 2009 г.

Поместена е информация за венецуелската теленовела „Мария Тереса" („María Teresa"), с участието на Лупита Ферер, Хосе Бардина и др.

Поместена е информация за венецуелската теленовела „Росанхелика" („Rosangelica"), с участието на Соня Смит, Виктор Камара и др.

Поместена е биографична справка за актьора Феликс Лорето.

Допълнено е резюмето към теленовелата „Виктория".

Допълнено е резюмето към теленовелата „Любов до смърт".