Архив на новините

26 Януари 2009 г.

Поместена е информация за венецуелската теленовела „Градска любов" („Amor urbano").

Поместени са биографични справки за актьорите Шуша Лопез, Абрил Шрейбер и Макси Гионе.

Допълнено е резюмето към теленовелата „Скъпа неприятелко".