Архив на новините

20 Януари 2009 г.

Поместена е информация за венецуелската теленовела „Чиста лъжа" („Pura pinta"), с участието на Абрил Шрейбер, Оскар Кабрера и др.

Поместени са биографични справки за актьорите Анастасия Мацоне, Исабела Сантодоминго и Рикардо Абарка.

Допълнено е резюмето към теленовелата „Скъпа неприятелко".