Архив на новините

7 Ноември 2008 г.

Поместена е информация за венецуелската теленовела „Наталия от 8 до 9" („Natalia de 8 a 9").

Поместени са биографични справки за актьорите Наталия Фариас и Пауло Вильена.

Допълнено е резюмето към теленовелата „Огън в кръвта".

Допълнено е резюмето към теленовелата „Скъпа неприятелко".