Архив на новините

6 Ноември 2008 г.

Поместена е информация за аржентинската теленовела „Atracción x4" („4х4").

Поместени са биографични справки за актьорите Мария Антониета Кастийо и Роберто Манрике.

Допълнено е резюмето към теленовелата „Виктория".

Допълнено е резюмето към теленовелата „Падре Корахе".