Архив на новините

4 Ноември 2008 г.

Поместена е информация за колумбийската теленовела „Чуй, красавице!" („Oye Bonita").

Поместени са биографични справки за актьорите Урсула Пратс и Ранди Пинянго.

Допълнено е резюмето към теленовелата „Предателство".

Добавено е резюме към теленовелата „Клетва за отмъщение".