Архив на новините

15 Октомври 2008 г.

Поместена е информация за мексиканския мини-сериал „Любов към закона" („Alma legal").

Поместени са биографични справки за актьорите Хулия Калво и Анжело Антонио.

Допълнено е резюмето към теленовелата „Буря в Рая".

Допълнено е резюмето към теленовелата „Огън в кръвта".