Архив на новините

9 Октомври 2008 г.

Поместена е информация за мексиканската теленовела „Душа от желязо" („Alma de Hierro").

Поместени са биографични справки за актьорите Лавиния Власак и Карлос Крус.

Допълнено е резюмето към теленовелата „Буря в Рая".

Допълнено е резюмето към теленовелата „Скъпа неприятелко".