Архив на новините

15 Май 2008 г.

Поместена е информация за копродукцията на Бразилия и Португалия „Забранени страсти" („Paixões proibidas").

Добавени са биографични справки за актьорите Марица Бустаманте и Ари Фонтура.

Допълнено е резюмето на сериала „Падре Корахе".