Архив на новините

14 Март 2008 г.

Поместена е информация за чилийския сериал „Съучастници" („Cómplice$").

Добавени са биографични справки за актьорите Мария Антониета Дуке и Кармо Дала Векия.

Допълнено е резюмето на сериала „Непокорен ангел".