Ромина (Romina)

Новелата разказва историята на една жена, която присъства в мига, в който най-добрата ѝ приятелка умира. Тя приема много сериозно обещанието, дадено на смъртния одър на другата жена: да се грижи за сина ѝ, все едно е неин.

Ромина не може да обясни на целия свят как така се е оказала с дете и приключва годежа си след години, точно преди да се омъжи.

Тъжна и самотна, Ромина приема предложението на шефа си Елиас – престижен земевладелец, който ѝ предлага брак и така да стане баща за детето.

Не след дълго, Елиас умира и оставя огромното си богатство на Ромина, а също така и управлението на семейните земи.

Така, Ромина се изправя пред още по-големи проблеми: една леля, алкохоличка – Клара, която винаги е била влюбена в Елиас, три надменни и злобни деца. Това са Хуампа – най-малкият, Хулиета – най-сериозната и склонна към дискриминация, и алфредо – най-големият.

В същото време, Ромина познава любовта в прегръдките на управителя на имението.

Студената и дистанцирана поза на Ромина малко по малко се променя и дава място на истинската жена, която се е крила винаги в нея и която трябва да се покаже достатъчно твърда пред ситуациите, през които преминава... 

Източник: es.wikipedia.org/wiki/Romina