Исус (Jesus)

Йерусалим, главният град на Юдея, под властта на Римската империя, е потопен от трусове на конфликти: фалшиви месии, еврейски бунтовници, действащи срещу Римското господство, потисничеството на бирниците, бедността и мечтите за по-добър живот. Един подчинен народ, който чака своя Месия. Страхувайки се от пристигането на „Новия Цар“, Ирод Велики излиза извън границите на своята лудост и нарежда избиването на невинни деца.
 
На фона на тези събития, младоженците Мария и Йосиф пристигат в Назарет. Според предсказанието, Мария ражда Исус, Месията. В допълнение към живота и служението на Божия син, житейския път на изцелените от него хора, хората, станали негови апостоли и важни фигури в неговата история, като Пилат, Барабас, Йоан Кръстител, Юда Искариотски, Мария Магдалена, Петроний, Каяфа и други.
 
Исус не се отказва от мисията, тъй като сблъсъка между доброто и злото го съпътстват през цялото му пътуване. Изпратен от Бог, идва на света заради любовта към хората, нарушава религиозни парадигми, действа срещу продавачите в храмовете, разкривайки кой всъщност е врага на Човечеството. Той е изправен пред клевета, преследване и Сатана до голямата победа – разпятието, когато се жертва за всички и възкресението му. Неговата мисия показва на всички, мъже и жени, кой е Пътят, Истината и Животът.

Източник: https://www.r7.com/ , https://pt.wikipedia.org/wiki/Jesus_(telenovela) , http://teledramaturgia.com.br/