География на желанието (Geografía del deseo)

Четири жени, много различни помежду си, споделят една и съща критична възраст.

Вече прехвърлили 30 години, Роса, Мариса, Фран и Ана се срещат точно в „епицентъра на бедствието“. Жените, които са били, и тези, които са си обещали да бъдат, с техните желания и бъдещи проекти, се оплакват високо на място в настоящето: времето е довело до състояние на криза вече неустойчива, а бъдещето обещава, почти неизбежно, постоянни лишения.

Единият вариант е да го приемат, а другата – да се впуснат в приключения, които завинаги ще променят хода на живота им.

И така, преминавайки през коридорите на едно издателство, те трябва да се справят с прелюбодеяния, смърти и бременности; романтични връзки, понякога огнени, а друг път – забързани; страхове и мании, но преди всичко със собствените си ежедневни проблеми.

Когато всички карти, както изглежда, са раздадени, Ана, Роса, Фран и Мариса откриват, че късметът, най-накрая, може да се обърне в тяхна полза.

Това е история, изпълнена с дълбока и драматична емоционалност, смешни и иронични обстоятелства, при които, както мъже, така и жени, млади и стари, могат да открият самите себе си. 

Източник: www.fotech.cl