Презрението (El desprecio)

Историята се основава на две различни сюжетни линии.

Първата разказва за млада жена, нейната борба, неуспехи, самота, любов, щастие, мъка и дълго търсене на собственото достойнство.

Втората ярко илюстрира стремежа към власт и пари.

Двете допълват парада от незабравими характери, чиито действия довеждат до появата на коварни заговори, интриги и дори убийства.

Главната героиня – Клара Инес Сантамария, е изгнаница, която несправедливо е била призната за умствено изостанала и живее изолиран живот в селски район в приют, управляван от монахини. Грешното осъждане на Клара Инес става известно и задълбочения й интелект най-накрая излиза наяве.

Въпреки че Клара Инес е красива млада жена, в началото тя събужда само жал. Тя е от богато семейство, но е била възпитана от монахини, които не са поискали тя да научи за истинския си произход.

Един ден Клара Инес открива истината и се отправя към столицата, за да предизвика съдбата си. Там тя среща Раул Веландро - добър на пръв поглед човек, който веднага се смилява над нея и й предлага помощта си. Той й съобщава, че е член на семейството, което тя търси. Той й залага капан и Клара Инес се оказва оплетена в поредица от обстоятелства, които съставят фабулата на „Презрението“.

Източник: www.rctvintl.com