Когато искам да плача, не плача (Cuando quiero llorar no lloro)

Това е историята на три момчета, които принадлежат на три различни социални класа.

Тримата са родени в един и същи ден, в един и същи час, в един и същи град и са кръстени с едно и също име: Викторино.

Един известен гадател прави зловещо предсказание: Когато Викторино се срещне с Викторино и Викторино, Викторино ще умре.

Детството на момчетата протича различно, без да имат допирни точки...

Това предсказание определя съдбата на трите момчета – когато те навършват 18 години, предсказанието се сбъдва и трите семейства се обединяват срещу съдбата...

Източник: tepuy.com