Желязната дама (Soy tu dueña)

144 серия

Росендо попада в капан на няколко експлозии в мината!

Ивана не се осмелява да убие или да хване Исабел. Този път се разплаква и се навежда над стола, молейки майка си. Исабел се приближава, а Ивана прегръща краката ѝ.

В това време, Росендо гали фигурката на Валентина, която е направил. Казва ѝ, че ще я отведе в рая и там ще я научи да обича като я направи своя.

Хосе Мигел пристига в имението Монтесинос. Той настоява да получи някои отговори от майка си. Леонор обещава да поговорят за нея, за него, за Федерико и Росендо. Хосе Мигел сяда и я предупреждава, за първи път в живота си, да му разкаже цялата истина, независимо колко болезнена може да е тя.

Кръщелникът на Самарипа изпълнява обещанието, което е дал на кръстника си и смята да приключи с Росендо като заложи бомба в мината...

Росендо се опитва да излезе от мината с парите си, но взривовете го изненадват. Въпреки че опитва да избяга, той пада и огънят го достига.