Желязната дама (Soy tu dueña)

116 серия

Сблъсък с реалността!

Росендо предупреждава Хосе Мигел, че накрая ще притежава всичко негово, включително и Валентина. Хосе Мигел не смята да се предава.

Хосе Мигел открива Валентина с Алонсо пред банката. Тя казва, че ще влезе за няколко чека и няма да се бави. Като забелязва Хосе Мигел, Валентина се изненадва.

Илуминада спори с Крисанта. Тя разкрива, че по вина на Росендо, душата ѝ вече не е нито бяла, нито чиста, тъй като той я е изнасилил. Скрита, Бенита чува всичко.

Началникът на полицията посещава дома на Валентина. Съобщава, че тя и Ивана трябва да дадат показания за убийството на Оскар Ампудия пред комендант Толедо.