Желязната дама (Soy tu dueña)

103 серия

Хосе Мигел изгонва Ивана!

Ивана се среща с Росендо. Той започва да я гали по лицето и ѝ казва, че нощта е на демоните, мирише на болка и страст. Пожелава да я люби, защото тя е същата като него – знае какво са големите страсти и е виждала лицето на смъртта.

Хосе Мигел пристига в клиниката. Казва на Чуи, че се надява да види колко добра е Валентина. Споделя с него, че не може да спре да я гледа.

Валентина решава да си тръгне от клиниката, но Хосе Мигел я спира. Казва ѝ, че Чуи има нужда от нея и би било добре детето да види, че са заедно.

Леонор нарежда на Ивана да не споменава на Хосе Мигел за бременността си, докато не разполага с резултат от тестовете, защото той е изгубил доверие и в двете и няма да им повярва. Освен това, тя самата има нужда от неоспорими доказателства.

Хосе Мигел казва на Ивана, че има нужда да поговори с нея за Арселия. Тя се опитва да му обясни, но Хосе Мигел отговаря да не се напряга. Той иска да ѝ обясни, че нейното присъствие в имението е неблагоприятно и я моли да напусне веднага дома му.