Желязната дама (Soy tu dueña)

90 серия

Ивана се възползва от Хосе Мигел!

Хосе Мигел, Орасио и Фелипе отиват в един бар и оплаква неуспеха си в любовта. Те пият, докато се напиват.

Валентина се прибира в дома си разочарована. Исабел се опитва да я утеши като ѝ казва, че ако любовта на Хосе Мигел е истинска, нищо не може да го накара да погледне друга жена.

Хосе Мигел се прибира пиян в дома си и в мига, в който се оказва в леглото, заспива. Ивана започва да го съблазнява и целува, без да се притеснява, че той я нарича Валентина. Ивана се възползва максимално от ситуацията и прави любов с него.

На следващия ден, Хосе Мигел намира за странно да види Ивана в леглото си. Тя му разказва какво се е случило между тях.

Леонор влиза в стаята на Хосе Мигел. Ивана се преструва на скромна, завива се с чаршаф и излиза от стаята. Леонор настоява Хосе Мигел да ѝ обясни.