Желязната дама (Soy tu dueña)

79 серия

Леонор изгонва Исабел от погребението!

Валентина разказва на Габриела, че Хосе Мигел я е отблъснал и е предпочел компанията на Ивана.

Леонор споделя с Хосе Мигел, че я боли прекалено силно от смъртта на Федерико, защото въпреки всичко, което си мисли за нея, тя го е обичала.

Филаделфо съобщава на Росендо за смъртта на Федерико. Той се преструва и показва „изненада“. Филаделфо не му се хваща и го пита дали е бил той. Росендо се опитва да го убеди, че е невинен.

Валентина минава покрай лагуната. Тя вижда Хуан да поправя оградата. Пита го какво се е случило. Той ѝ казва, че самата тя е изпратила Росендо да я разруши. Валентина отрича и му казва, че е готова да изпрати някой, който да я поправи, като доказателство за думите ѝ. Хуан отбелязва, че едва ли Хосе Мигел би иска услуги от нея. Валентина настоява да не я съдят без да имат доказателства.

Исабел отива на погребението на Федерико. Тя му казва, че скоро двамата ще бъдат заедно завинаги.

Като вижда Исабел, Леонор я пита какво прави там и я изгонва от дома си. Хосе Мигел се застъпва за нея, но Леонор избухва.