Желязната дама (Soy tu dueña)

76 серия

Валентина къса с Хосе Мигел!

Хосе Мигел заварва Ивана в леглото си, когато се прибира у дома.

На следващия ден, Хосе Мигел отива в „Лос Каскабелес“, за да потърси Валентина. Росендо му помага да слезе от коня си и двамата се поглеждат в очите продължително. Хосе Мигел хваща за ръка Валентина и ѝ казва, че трябва да поговорят. Тя му отговаря, че няма за какво да говорят, защото всичко вече е приключило. Хваща за ръка Росендо и двамата се отдалечават към къщата. Хосе Мигел пита дали е вярно, че двамата са любовници. Валентина му отвръща, че може да мисли каквото си поиска и си тръгва.

Росендо отбелязва, че преди време е искал да се отърве от Хосе Мигел, но е настъпил деня, когато Валентина го е направила по собствена воля.

Федерико казва на Хосе Мигел, че заминаването му наближава. Хосе Мигел го утешава.

Исабел се изправя срещу Леонор и Ивана. Леонор отбелязва, че ако дъщеря ѝ предпочита да живее при нея, то е защото се чувства много по-добре с нея, обичана и подкрепяна. Ивана заявява, че там тя намира всичко, което Исабел никога не ѝ е давала.