Желязната дама (Soy tu dueña)

75 серия

Ивана решава да заживее при Леонор!

Габриела упреква Валентина, че я е смятала за разумна личност, но е открила, че е допуснала голяма грешка. Като чува това, Валентина ѝ отвръща, че не я е извикала в имението, за да слуша проповеди. Габриела се притеснява и ѝ казва, че не е собственост на Господарката, а сама е решила да дойде и да помогне с уроците в училището. На Валентина ѝ омръзва от този разговор и казва на Габриела, че може да си върви, когато пожелае. Габриела обещава да ѝ съобщи, когато вземе решение.

Леонор заварва Исабел и Федерико да се целуват и се развиква. Нарича ги безсрамници и решава да сподели с Ивана какво е видяла.

Ивана настоява Леонор да ѝ каже какво става, особено щом става дума за майка ѝ. Леонор не се замисля много преди да ѝ каже какво се е случило – видяла е майка ѝ в леглото да се целува с Федерико.

Ивана се връща в „Лос Каскабелес“, събира вещите си и съобщава на Бенита, че ще се премести да живее в имението на Монтесинос при Леонор.

Бенита съобщава на Исабел, че Ивана е решила да напусне имението и е решила да отиде да живее заедно с Леонор в имението на Монтесинос. Като научава тази новина, Исабел се отчайва и иска да отиде при дъщеря си, за да се опита да я върне. Бенита ѝ попречва и ѝ казва, че дъщеря ѝ няма да ѝ обърне внимание. Исабел не приема нейното мнение и заявява, че няма да позволи на Леонор да ѝ отнеме дъщерята, защото Леонор иска само да ѝ отмъсти.

Хосе Мигел научава какво е станало с Валентина и решава веднага да се върне в имението.