Желязната дама (Soy tu dueña)

73 серия

Валентина се чувства наранена!

Илуминада предава телефона на Валентина, тъй като я търси Хосе Мигел. Тя запраща телефона на земята.

Енрикета разказва на Сандра, че Хосе Мигел е бил семинарист, но са го изгонили, защото са научили, че е имал връзка с една жена, която освен всичко друго, е родила от него дете. Леонор ѝ е разказала за това.

Валентина не иска да позволи на никого да загаси пожара, който поглъща къщичката, въпреки умолителните думи на Бенита и Исабел.

Ивана казва на Леонор, че една жена с дете е посетила Валентина и след тази среща, Валентина е останала много напрегната.

Арселия пита Леонор дали онова, което е казала на Валентина, е имало резултата, който тя е искала. Леонор ѝ отговаря, че това не я интересува и ѝ напомня, че ѝ се плаща, за да изпълнява заповеди. Ивана чува всичко иззад вратата.

Бенита се опитва да успокои Валентина. Тя избухва и заявява, че няма нужда никой да я успокоява, защото тя си е заслужила всичко, което ѝ се е случило.