Желязната дама (Soy tu dueña)

66 серия

Федерико взема много важно решение!

Хосе Мигел казва на Валентина, че най-много му харесва това, че Ивана е приела тяхната сватба. За разлика от него, Валентина не вярва в искреността на братовчедка си.

Хосе Мигел поднася на Валентина годежния пръстен. Тя се разплаква и му казва, че го обича.

Федерико казва на Исабел, че е решен да се раздели с Леонор, за да може да прекара последните дни от живота си с нея.

Исабел разказва на Валентина за предложението на Федерико. Тя настоява да приеме. Исабел я пита дали би трябвало да приема въпреки всичко, което е против тях.

Леонор споменава на Ивана, че ако Хосе Мигел е решил да се жени за Валентина, нямат друг избор, освен да приемат. Ивана подозира, че нещо измъчва Леонор, нещо, за което не иска да говори.

Федерико казва на Леонор, че Хосе Мигел има нужда от пари, с които да покрие заема към банката, който тя е направила. За това е решил да продаде къщата им в Мексико. Леонор е твърдо против, но Федерико ѝ обръща внимание, че къщата е на негово име и само от него зависи какво ще стане с нея.